CRITERII ȘI ETAPE

 

Criterii de eligibilitate pentru a deveni psiholog voluntar afiliat:

ü deținerea atestatului de liberă practică, minim treapta de specializare practicant în supervizare, în specialitatea psihologie clinică, consiliere sau psihoterapie, conform standardelor aprobate de Colegiul Psihologilor din România; atestatul de liberă practică într-o altă specialitate sau cursurile de formare continuă în arii specifice domeniului psihologiei (ex. traumă/stres postraumatic, terapie cognitiv-comportamentală, adicții, neuropsihologie, reabilitare psihologică etc.) constituie un avantaj.

*la momentul înscrierii, suspendarea şi/sau încetarea dreptului de liberă practică atrage după sine imposibilitatea încheierii contractului de voluntariat.

ü disponibilitate pentru activitatea de voluntariat de minim 1-3 ore pe săptămână.

ü forma de exercitare a activității profesionale (cabinet individual, societate civilă profesională etc.) să fie înregistrată și avizată conform standardelor aprobate de Colegiul Psihologilor din România; facilitățile pentru accesul persoanelor cu dizabilități reprezintă un avantaj.

*la momentul înscrierii, suspendarea şi/sau încetarea activității atrage după sine imposibilitatea încheierii contractului de voluntariat.

Dacă întrunești criteriile și vei fi selecționat pentru a face parte din echipa noastră, vei deveni oficial psiholog voluntar afiliat primind astfel Codul Unic și Certificatul de Voluntar - Psiholog al Veteranilor!!!

Ulterior, vom avea în vedere:

-        timpul pe care îl dedici ca voluntar în sprijinul veteranilor;

-        rezultatele obținute pe timpul asigurării serviciilor de specialitate;

-      implicarea ta în alte proiecte inițiate de psihologii din cadrul Asociației Societatea de Psihologie Militară;

-      dobândirea calității de membru în Asociație;

              și îți vom recunoaște contribuția prin diverse forme de apreciere: siglă personalizată, plachetă personalizată, diplomă de psiholog voluntar, premiu specific „Împreună susținem veteranii” sau chiar participarea gratuită la unele cursuri susținute de Asociație.

Etapele care urmează în derularea proiectului:

1. Completarea formularului de înscriere;

2. Selectarea psihologilor în funcție de cerințele organizației, ale personalului implicat și proximitatea beneficiarilor;

3. Informarea psihologilor cu privire la rezultatele selecției;

4. Încheierea unui cord de colaborare/de parteneriat cu Asociația;

5. Înscrierea în Registrul Unic al psihologilor voluntari;

6. Eliberarea Certificatului de Voluntar - Psiholog al Veteranilor  și a Codului Unic;

7. Crearea bazei de date cu psihologii voluntari afiliați;

8. Redirecționarea către psihologii voluntari a solicitărilor primite din partea veteranilor sau a familiilor acestora;

9. Recunoașterea și aprecierea contribuției psihologilor voluntari prin oferirea de sigle personalizate, diplome, plachete, participarea gratuită la unele cursuri susținute de Asociație etc. – pe parcursul desfășurării activității de voluntariat.