CRITERII ȘI ETAPE

Criterii de eligibilitate pentru a deveni psiholog voluntar afiliat:

 • deținerea atestatului de liberă practică, minim treapta de specializare practicant în supervizare, în specialitatea psihologie clinică, consiliere sau psihoterapie, conform standardelor aprobate de Colegiul Psihologilor din România; atestatul de liberă practică într-o altă specialitate sau cursurile de formare continuă în arii specifice domeniului psihologiei (ex. traumă/stres posttraumatic, terapie cognitiv-comportamentală, adicții, neuropsihologie, reabilitare psihologică etc.) constituie un avantaj.

*la momentul înscrierii, suspendarea și/sau încetarea dreptului de liberă practică atrage după sine imposibilitatea încheierii acordului de voluntariat.

 • disponibilitate pentru activitatea de voluntariat de minim 1-3 ore pe săptămână.
 • asigurarea de servicii psihologice într-o forma de exercitare a activității profesionale (cabinet individual, societate civilă profesională etc.) înregistrată și avizată conform standardelor aprobate de Colegiul Psihologilor din România; facilitățile pentru accesul persoanelor cu dizabilități reprezintă un avantaj.

*la momentul înscrierii, suspendarea și/sau încetarea activității atrage după sine imposibilitatea încheierii acordului de voluntariat.

Dacă întrunești criteriile și vei fi selecționat pentru a face parte din echipa noastră, vei deveni oficial psiholog voluntar afiliat primind astfel Codul Unic și Certificatul de Voluntar – Psiholog al Veteranilor!!!

Ulterior, vom avea în vedere:

 • timpul pe care îl dedici ca voluntar în sprijinul veteranilor;
 • rezultatele obținute pe timpul asigurării serviciilor de specialitate;
 • implicarea ta în alte proiecte inițiate de psihologii din cadrul Asociației Societatea de Psihologie Militară;
 • dobândirea calității de membru în Asociație;
 • îți vom recunoaște contribuția prin diverse forme de apreciere: siglă personalizată, plachetă personalizată, diplomă de psiholog voluntar, premiu specific „Împreună susținem veteranii” sau participarea gratuită la unele cursuri susținute de Asociație.

Etapele care urmează în derularea proiectului:

 1. Completarea formularului de înscriere – până la data de 31.03.2022;
 2. Selectarea psihologilor în funcție de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, de numărul solicitărilor veteranilor pentru a acoperi nevoile acestora în funcție de dispunerea lor pe teritoriu, de disponibilitate;
 3. Informarea psihologilor cu privire la rezultatele selecției;
 4. Încheierea unui acord de colaborare cu Asociația, pentru vizualizarea acestuia accesați formularul de înscriere;
 5. Înscrierea în Registrul Unic al psihologilor voluntari;
 6. Eliberarea Certificatului de Voluntar – Psiholog al Veteranilor și a Codului Unic;
 7. Crearea bazei de date cu psihologii voluntari afiliați;
 8. Redirecționarea către psihologii voluntari a solicitărilor primite din partea veteranilor sau a familiilor acestora;
 9. Recunoașterea și aprecierea contribuției psihologilor voluntari prin oferirea de sigle personalizate, diplome, plachete, participarea gratuită la unele cursuri susținute de Asociație etc. – pe parcursul desfășurării activității de voluntariat;
 10. Transmiterea anuală către Asociație a un raport de activitate care să cuprindă o situație sintetică a serviciilor oferite, conform registrului de pe site.