DESPRE NOI


Societatea de Psihologie Militară este o organizaţie profesională, ştiinţifică, a psihologilor care activează ori au activat în domeniul
psihologiei militare şi a specialiştilor din alte discipline comportamentale care concură la promovarea sănătăţii mentale.

Societatea de Psihologie Militară este o organizaţie apolitică, nonguvernamentală, cu personalitate juridica bazată pe principiul nonprofitului, autonomiei şi specificului concret al profesiei de psiholog.

Scopul societăţii este nepatrimonial şi constă în promovarea excelenţei în domeniul psihologiei militare prin furnizarea unor servicii psihologice de înaltă calitate, fundamentate ştiinţific, la standarde etice şi profesionale recunoscute la nivel internaţional.

Principalele obiective ale societăţii

  • promovarea şi dezvoltarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică şi implementare a unor programe şi proiecte în domeniul psihologiei militare;
  • participarea la dezvoltarea şi promovarea cunoştinţelor, aplicaţiilor, ghidurilor şi recomandărilor specifice domeniului psihologiei militare;
  • participarea la dezvoltarea unor strategii şi metode moderne privind educaţia pentru promovarea sănătăţii mentale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii;
  • promovarea şi dezvoltarea unor relaţii şi activităţi ştiinţifice cu societăţi similare din ţară şi din străinătate, bazate pe principiul reciprocităţii;
  • organizarea de conferinţe ştiinţifice, simpozioane, sesiuni de comunicări, workshop-uri, mese rotunde etc., cu tematică relevantă pentru psihologia militară;
  • facilitarea participării membrilor societăţii la diverse manifestări de profil din ţară şi străinătate;
  • organizarea unor cursuri, în calitate de furnizor de formare profesională, avizate şi creditate de Colegiul Psihologilor din România, în specialităţile Psihologie clinică, Consiliere psihologică, Psihoterapie, Psihologia muncii şi organizaţională, Psihologia transporturilor, Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale;
  • reprezentarea membrilor societăţii în relaţia cu diferite organizaţii de profil şi Colegiul Psihologilor din România.

INFORMAȚII UTILE


Organele de conducere, administrare şi control ale Societăţii de Psihologie Militară: 


- Adunarea Generală a Asociaţilor -
- Consiliul Director -
- Comisia de Cenzori -

Ai întrebări? Nu ezita să ne contactezi! | CONTACT