Conferinta2024

WORKSHOP 2 – Strategii de suport psihologic în lucrul cu copiii afectați de trauma dezrădăcinării

Abstract: Abordarea psihoterapeutică a traumei în cazul copiilor și adolescenților este un proces care necesită, de cele mai multe ori, abordarea sistemica și multinivelara a familiei, dar și lucrul în echipă pluridisciplinară. Cu atât mai mult în cazurile în care fondul traumatic implică factori stresori multipli, cum este cazul copiilor care au fost expuși în zone de conflict armat premergător statutului de refugiat, abordarea psihoterapeutică la nivel de sistem va lua în considerare și trauma familială care afectează disponibilitatea acesteia ca resursă de suport.

Studiile pe populații refugiate din zone de conflict indică necesitatea uner abordări psihoterapeutice de criză care să ia în calcul atât tulburările asociate traumei (stres posttraumatic, anxietate, drepresie, disociere), cât și funcționarea familiei, percepția membrilor acesteia asupra evenimentelor, adversitățile secundare de timpul perturbării rețelei sociale și școlare.

Acest workshop  propune un model de intervenție psihoterapeutică integrativa în abordarea copiilor care au traversat situații traumatice multiple, pornind de la experiențe de separare, expunere la calamitați și experiențe de dezrădăcinare. Modelul multinivelar de abordare are în vedere contextul de viață, înțeles ca fundal cultural de proveniență, dar și modul în care sunt afectate nivelele de funcționare individuală și familială ca urmare a experiențelor adverse de viață.

Sunt propuse modele de evaluare multinivelara a familiei și planuri de intervenție care vizează, pe de o parte, prelucrarea fondului traumatic individual și colectiv, iar pe de altă parte resemnificarea contextuală bazată pe resursele personale și de mediu într-o manieră care să faciliteze sentimentul de siguranță psihologică.

Lect.univ.dr. Gabriela Dumitriu este cadru didactic la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, psiholog clinician si psihoterapeut integrativ cu competenta in expertiza psihologica.
Domeniile de interes academic și științific sunt psihologia copilului si a familiei in situatii de criza (divort, abuz) psihologia traumei, psihologie clinică, psihologia copilului hipersenzitiv. dublate și de experiența practică în calitate de supervizor.
Interesul practic si stiintific in aceste domenii s-a materializat si prin publicarea de capitole in volume colective si articole in reviste de specialitate, pe plan national si international, dar si prin participare in proiecte Erasmus++. A profesat in sistemul de protectie a drepturilor copilului pentru o perioada de 10 ani si are experienta practica in domeniul psihologiei clinice si al psihoterapiei de peste 15 ani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.