Conferinta2024

WORKSHOP 4 – Evaluarea psihologică pentru utilizarea armelor de foc

Abstract: Workshop-ul se adresează: psihologilor cu atestat de liberă practică în psihologia aplicată în domeniul securității naționale, psihologilor clinicieni, precum studenților și entuziaștilor pentru o carieră în domeniul securității naționale.

Obiectivele workshop-ului sunt: de a furniza stadiul actual de cunoaștere științifică și de a utiliza adecvat metodele de măsurare într-un model de practică unanim acceptat de comunitatea științifică pentru acest tip de evaluare psihologică.

Cunoștințele dobândite: fundamentul teoretic al evaluării psihologice pentru utilizarea armelor de foc, cel mai potrivit model de predicție utilizat pentru fundamentarea deciziei psihologice și câteva considerații legate de etica profesională.

Abilitățile care vor fi formate: realizarea unui screening privind sănătatea mintală, integrarea etapelor evaluării psihologice în funcție de tipul constructelor psihologice măsurate, estimarea influenței contextului proximal în predicția comportamentală și în explicarea variabilității criteriilor și culegerea informațiilor din contextul proximal, în baza interviului psihologic.

La baza workshop-ului stă ghidul de evaluare pentru utilizarea armelor de foc, care poate fi accesat aici: https://osf.io/6rykn?view_only=e1ab8ffec45140f48ce71f1ff058b5bd

Pantilimon-Alexandru Găianu (PhD) este psiholog, cercetător și cadru didactic asociat la Universitatea Transilvania din Brașov, Departamentul de Psihologie și Științe ale Educației. Și-a finalizat doctoratul în Psihologia Traficului Rutier la Universitatea din București în 2020. Interesul său principal de cercetare este îndreptat către schimbarea comportamentului șoferilor cu privire la încălcările normelor rutiere. Este interesat de cercetare în psihologia organizațională, în scopul identificării de soluții eficiente pentru dezvoltarea organizațiilor și asigurarea sănătății emoționale a angajaților. A publicat articole revizuite de colegi în Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour și South African Journal of Psychology. A revizuit articole ale colegilor pentru Personality and Individual Differences, Current Psychology și Revista Resurselor Umane. Are o vastă experiență ca psiholog practician și supervizor profesional în psihologia transporturilor, psihologia muncii și organizațională, precum și în psihologia aplicată în domeniul securității naționale. Este coautorul unui ghid de evaluare psihologică pentru port armă în România, realizat sub egida Asociației Psihologilor din România.

Roangheși Constantin (PhD) este psiholog în cadrul cabinetului individual de psihologie, are o experiență de 20 de ani ca psiholog militar în cadrul Forțelor Aeriene Române. Și-a finalizat doctoratul în analiza factorilor individuali în luarea deciziilor la Universitatea din București în 2024. Interesul său principal de cercetare este îndreptat către mecanismele de modificare a deciziei și studiul comportamentului de asumare de riscuri, cu precădere în domeniul aeronautic. Este interesat de cercetare în psihologia organizațională, în scopul identificării de soluții eficiente pentru dezvoltarea organizațiilor și asigurarea sănătății emoționale a angajaților. A publicat articole revizuite de colegi în Studia Doctoralia și Psihologia Resurselor Umane. Are experiență ca psiholog practician și supervizor profesional în psihologia aplicată în domeniul securității naționale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.